jared.pl

Szkolenie BHP dla kierowników: co ile lat, kto może szkolić?

W dzisiejszym zmiennym i dynamicznym środowisku pracy zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracowników stanowi priorytetową kwestię dla każdej firmy. W tym kontekście istotnym zagadnieniem jest odpowiednie przeszkolenie osób pełniących funkcje kierownicze, dlatego dzisiaj na tapet bierzemy szkolenia BHP dla kierowników, wyjaśniając najważniejsze kwestie związane z tym tematem — ile są ważne, jak wyglądają, kto może je prowadzić.

Co ile lat szkolenia BHP dla kierowników?

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 26, poz. 220), okres ważności szkoleń BHP dla kierowników wynosi 5 lat.

Oznacza to, że kadra zarządzająca powinni brać w nich udział co najmniej raz na pięć lat, aby działać zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, by regularnie odświeżać wiedzę związaną z BHP, ponieważ ułatwia to zapewnienie odpowiednich warunków dla pracowników oraz minimalizowanie ryzyka wypadków i zagrożeń w miejscu pracy.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Jak wyglądają szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami?

Szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach kierowniczych mają na celu zapewnienie im niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są istotne dla skutecznego zarządzania pracownikami oraz minimalizowania ryzyka wypadków i zagrożeń w miejscu pracy. Podczas kursu poruszane są zagadnienia związane z:

  • podstawową wiedzą na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • metodami analizy ryzyka oraz oceny zagrożeń w miejscu pracy,
  • skutecznym organizowaniem przestrzeni pracy, organizacją stref bezpieczeństwa, zarządzaniem procesami związanymi z BHP,
  • strategiami zarządzania sytuacjami awaryjnymi, pierwszą pomocą oraz reagowaniem na wypadki lub incydenty w miejscu pracy,
  • skutecznymi metodami komunikacji z pracownikami w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • obowiązkami pracodawcy i pracowników w zakresie BHP.

Szkolenia te mogą mieć formę: warsztatów, prezentacji, dyskusji grupowych czy symulacji. Ich celem jest dostarczenie kierownikom praktycznych narzędzi i wiedzy, które pozwolą im efektywnie zarządzać aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy.

Kto może prowadzić szkolenia BHP dla pracodawców, kierowników?

Osoby, które uprawnione są do przeprowadzania szkoleń BHP dla pracodawców oraz kadry zarządzającej to specjaliści i inspektorzy BHP. Są specjalistami, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy — na tych stanowiskach pracować mogą osoby z wykształceniem wyższym na kierunku BHP bądź po studiach podyplomowych oraz technicy BHP.

Ponadto firmy szkoleniowe posiadające odpowiednią akredytację mogą prowadzić szkolenia BHP dla pracodawców, kierowników i pracowników. Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie muszą spełniać określone wymogi i standardy.

Zamów szkolenie BHP
2023-08-16T14:44:59+02:00