jared.pl
Szkolenia i rozwój2023-05-19T10:55:28+02:00

Szkolenia i rozwój

Szkolenia coraz częściej uważane są za klucz do sukcesu – podnoszą kwalifikacje pracownika, pomagają mu się rozwijać, a w dodatku wpływają też na opinię o całokształcie pracy. Ostatnia kwestia nabiera coraz większego znaczenia, obecnie polscy pracownicy nie tylko kierują się wysokością pensji przy wyborze pracy. Teraz, aby ich utrzymać, trzeba zapewnić im szansę na rozwój- dzięki naszym szkoleniom możesz spełnić ten warunek.

Jakie możliwości stwarzają nasze szkolenia? Z jednej strony uczą konkretnych umiejętności, tj. sprzedaż, zarządzanie marką i firmą czy kierowanie zespołem produkcyjnym. Oferowane przez nas szkolenia pozwalają też managerom zdobyć wiedzę, którą mogą wykorzystać przy budowaniu zespołu. Z drugiej strony uczymy nie tylko umiejętności, które są przydatne w danej branży, ale też pomagamy pracownikom zdobyć wiedzę z zakresu coachingu i mentoringu. Znajomość tych zagadnień pozwala im odnaleźć się w pracy, w której presja czasu jest nieodłącznym elementem.

W naszej ofercie znajdziesz następujące szkolenia:

Szkolenia w zakresie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego:

wózków widłowych:

 • wózki jezdniowe,
 • wózki jezdniowe naładowne,
 • wózki unoszące,
 • wózki podnośnikowe,
 • wózki ciągnikowe,
 • wózki specjalizowane (operator podnoszony wraz z ładunkiem)

oraz inne w zakresie UDT

Szkolenia Więc jestem

Pracownia motywacji:

 • budowanie zespołu,
 • komunikacja i wywieranie wpływu.

Liga mistrzów:

 • kierowanie zespołami produkcyjnymi,
 • zarządzanie firmą,
 • strategie rozwoju.

Warsztat zarządzania sobą:

 • coaching,
 • mentoring,
 • administrowanie stresem.
Wózek widłowy- szkolenie
Skontaktuj się