jared.pl
Bezpieczeństwo pożarowe, ochrona środowiska2023-12-04T14:19:53+01:00

Szkolenia PPOŻ, zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym

Do polskiego prawa zostały wprowadzone konkretne przepisy, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przybywającym w danym budynku. Rozporządzenia regulują nie tylko sposób konstruowania i wykonania obiektów budowlanych, ale też precyzyjnie określają, jak powinno wyglądać ich wyposażenie. Wszystkie te środki mają na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się pożaru – a w przypadku jego powstania mają za zadanie zwiększyć szansę przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku.

Jeśli nie wiesz, jak zarządzać bezpieczeństwem przeciwpożarowym, skontaktuj się z nami. Nie tylko przeprowadzamy szkolenia z tego zakresu, ale też wykonujemy plany ewakuacyjne czy przeglądy sprzętu ppoż. Poniżej znajdziesz pełen zakres naszych usług.

Skontaktuj się
kurs ppoż - Katowice
 • szkolenia z zakresu PPOŻ,
 • kurs PPOŻ,
 • plany ewakuacyjne,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (Katowice),
 • przeglądy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oznakowujemy drogi ewakuacyjne,
 • próbne ewakuacje,
 • przeglądy sprzętu PPOŻ.,
 • badania natężenia świateł ewakuacyjnego i awaryjnego,
 • pomiary i badania hydrantów wewnętrznych.

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe dla potrzeb zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów dla marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub starosty.

Niezmiennie od kilku lat można zaobserwować znaczne zainteresowanie tematami związanymi z ochroną środowiska. Na tę kwestię zwracają nie tylko uwagę ekolodzy, ale też rządzący – jest wiele przepisów, które regulują kwestie związane z dbaniem o środowisko naturalne. Rozporządzenia dotyczą także przedsiębiorców, wymagane jest od nich m.in. prowadzenie ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów, czy stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub instrukcji dotyczącej postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Stawiając na JARED, nie musisz samemu przygotowywać odpowiednich dokumentów. Poniżej lista kwestii związanych z ochroną środowiska, w której możemy Ci pomóc.

 • prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z klasyfikacją,
 • katalogiem odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych:
  – karta ewidencji odpadu,
  – karta przekazania odpadu,
  – sporządzanie formularza zbiorczego zestawienia danych,
  (rodzaj i ilość odpadu, sposób zagospodarowania nimi, instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów).
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wg obowiązujących stawek;
 • składanie sprawozdań do Marszałka Województwa z tytułu wytwarzanych odpadów
  tzw. zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów;
 • przygotowanie instrukcji dotyczącej postępowania z odpadami niebezpiecznymi
  w przedsiębiorstwie;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej założenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów,
Skontaktuj się

Ochrona, zasady PPOŻ

Właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani do tego, aby w zgodny z przepisami prawa sposób zabezpieczyć obiekt przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak pożary oraz pozostałe klęski żywiołowe. Ochrona PPOŻ powinna uwzględniać nie tylko działania profilaktyczne, ale również procedury na wypadek występowania zagrożenia, dzięki którym możliwe jest minimalizowanie strat.

Podstawowe zasady PPOŻ nakładają na właścicieli obiektów m.in. konieczność:

 • spełnienia określonych wymagań techniczno-budowlanych, w tym zapewnienie zabezpieczeń ogniochronnych;
 • wyposażenia budynku w urządzenia PPOŻ (gaśnice, hydranty wewnętrzne, wyłączniki przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne);
 • instalacji systemu sygnalizacji pożaru.

Dodatkowo jednym z obowiązków jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jeśli szukasz specjalistów od BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Kiedy jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) to dokument, który określa warunki ochrony przeciwpożarowej oraz zasady postępowania w przypadku występowania pożaru. Zgodnie z przepisami instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być przygotowana dla:

 • budynków użyteczności publicznej;
 • obiektów produkcyjnych;
 • obiektów zamieszkania zbiorowego;
 • budynków magazynowych;
 • budynków przemysłowych;
 • obiektów magazynowych.

Dotyczy to sytuacji, gdy kubatura brutto powyższych obiektów lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (wyjątkiem jest budynek inwentarski – w jego wypadku IBP jest wymagana dla kubatury brutto przekraczającej 1500 m3).

Czy Twoja firma, przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami!

Napisz, zadzwoń do nas

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Dokument ten składa się z trzech części: opisowej, graficznej oraz załączników. Całość obejmuje takie zagadnienia jak:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej;
 • listę urządzeń przeciwpożarowych dostosowanych do potrzeb obiektu;
 • listę gaśnic wraz z opisem, jak należy je konserwować;
 • wnioski i zalecenia dotyczące ochrony PPOŻ;
 • wykaz telefonów alarmowych;
 • plan obiektu oraz plan ewakuacji;
 • projekt uwzględniający rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu gaśniczego oraz znaków ewakuacyjnych;
 • wzór oświadczenia o zapoznaniu się z IBP.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego najczęściej sporządza inspektor ochrony przeciwpożarowej lub technik pożarnictwa. Może to być osoba zatrudniona przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku o odpowiednich kwalifikacjach, lub, co zdarza się znacznie częściej, zewnętrzny specjalista mający w tym doświadczenie. Ponadto ważne jest to, że dokument IBP należy aktualizować raz na 2 lata lub częściej, jeśli zmienił się sposób użytkowania obiektu.

kurs ppoż - Katowice

Szkolenia PPOŻ, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w JARED

Szukasz specjalistów, którzy zajmują się ochroną przeciwpożarową użytkowanego przez Ciebie budynku na terenie Katowic, Śląska, czy całego kraju? Zgłoś się do nas. Możemy opracować dla Ciebie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a także zająć się organizacją szkoleń PPOŻ. Przygotujemy budynek pod kątem niezbędnych urządzeń przeciwpożarowych i znaków ewakuacyjnych, sprawdzimy, czy jest on bezpieczny i spełnia zgodne z przepisami wymogi. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się czegoś więcej.

Czym jeszcze się zajmujemy. Zobacz jak możemy Ci pomóc