jared.pl
O firmie2023-12-04T14:06:43+01:00

JARED — czym się zajmujemy

Firma, ośrodek szkoleniowy JARED prowadzi zarówno kompleksową obsługę przedsiębiorstw, jak i wybrane czynności według indywidualnych zleceń. Oferujemy m.in.:

 • obsługę firm w ramach umowy (zadania służby BHP i PPOŻ.);
 • organizację i prowadzenie szkoleń — szkolenia BHP i szkolenia PPOŻ., HACCAP, pierwsza pomoc, UDT oraz wiele innych;
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dla maszyn oraz przestrzeni pracy;
 • ocenę zagrożenia wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • audyty, przeglądy, analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.;
 • przygotowanie do wizyty organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP) oraz instytucji audytu zewnętrznego. Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych;
 • ocenę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn;
 • opracowanie instrukcji dla stanowisk, procesów, maszyn i urządzeń;
 • postępowanie powypadkowe;
 • oznakowanie bezpieczeństwa w przestrzeni zakładu pracy;
 • komplet dokumentacji z zakresu BHP.

Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu BHP, PPOŻ., pierwszej pomocy i inne również w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?

Wieloletnie doświadczenie właścicieli przedsiębiorstwa oraz zespół specjalistów posiadających wymagane polskim prawem najwyższe kwalifikacje w zakresie BHP i PPOŻ. to atuty naszej firmy. Nasz zespół to nie tylko eksperci z zakresu BHP i PPOŻ., posiadamy też uprawnienia Audytorów systemu HACCP i ISO, Instruktora Ratownictwa Medycznego oraz kwalifikacje w zakresie Ochrony Środowiska. Co więcej, współpracujemy od wielu lat z akredytowanym laboratorium badania środowiska pracy, dzięki czemu organizujemy — w bardzo konkurencyjnych cenach — pomiary środowiska pracy.

Ogromne doświadczenie oraz pełne kwalifikacje naszej kadry są gwarancją świadczonych usług na najwyższym poziomie. Dowodem na to są nasi Klienci. Obecnie ponad 100 podmiotów systematycznie korzysta z oferty JARED w tym część przedsiębiorstw na podstawie stałej umowy współpracy. Zagranicznym przedsiębiorstwom oferujemy swoją pomoc w dostosowaniu standardów obecnych w ich firmie do obowiązujących w Polsce wymagań prawnych.

POZNAJ SPECJALISTÓW BHP i PPOŻ FIRMY JARED

Mgr inż. Jarosław Dejneka specjalista BHP

Mgr inż. Jarosław Dejneka – główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, inżynier produkcji o specjalności BHP, magister bezpieczeństwa pożarowego, absolwent Prawa Pracy, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych, prelegent warsztatów szkoleniowych. Autor publikacji w wydawnictwach branżowych w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Jeden z 52 ekspertów w Polsce należący do sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, obecnie w procesie weryfikacyjnym, biegłego sądowego z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Auditor Wewnętrzny Systemu Jakości wg norm z serii 9000. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:201, a także systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 / HACCP wg Codex Alimentarius.

Jarosław Denejka specjalista BHP Katowice

Mgr Izabela Kmieć – specjalista BHP

mgr Izabela Kmieć- specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, absolwentka Prawa Pracy, dydaktyk, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych, certyfikowany instruktor pierwszej pomocy, ratownik, prelegent warsztatów szkoleniowych, praktyk.

Auditor Wewnętrzny Systemu Jakości wg norm z serii 9000. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:201, a także systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 / HACCP wg Codex Alimentarius.

Izabela Kmieć spacjalista BHP Katowice

Jak pracujemy. Nasze metody, techniki podczas szkoleń BHP

W swoich szkoleniach wykorzystujemy nowoczesne techniki prowadzenia szkoleń w tym techniki interaktywne, również technologię wirtualnej rzeczywistości.
W ramach w/w działalności prowadzimy zarówno kompleksową obsługę Przedsiębiorstw jak i wybrane czynności wg indywidualnych zleceń. Ponadto od września 2022 r przystąpiliśmy do Polskiej Grupy BHP, której jesteśmy przedstawicielem na terenie Śląska.

Wspieramy podmioty w zakresie BHP w tym m.in.:

 • Obsługa firm w ramach umowy (zadania służby bhp i ppoż.), opracowanie wymaganej prawem dokumentacji.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń – szkolenia bhp i szkolenia ppoż. HACCAP, pierwsza pomoc, UDT oraz wiele innych.
 • Ocena zagrożenia wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Audyty, przeglądy, analizy stanu BHP.
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Opinie i ekspertyzy w w/w obszarach.
 • Oceny i analizy ryzyka dla stanowisk, urządzeń maszyn, procesów technologicznych, wybranych obszarów i całych zakładów.
 • Przygotowanie do wizyty organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP) oraz audytów jakościowych i ubezpieczeniowych.
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych.
 • Ocena zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn.
 • Opracowanie instrukcji dla stanowisk, procesów, maszyn i urządzeń.
 • Postępowania powypadkowe.
 • Przygotowywanie wniosków na dofinansowania działań ze środków ZUS w ramach konkursu „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 • Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Analizy ruchu.
 • Projekty organizacji ruchu.

Współpracujemy od wielu lat z akredytowanym laboratorium badania środowiska pracy. Organizujemy pomiary środowiska pracy, wspomagamy pracodawców w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej spełniających najwyższe normy.