jared.pl
Cennik szkoleń i usług BHP2024-05-29T15:36:11+02:00

Cennik, ceny szkoleń i usług BHP w JARED

Koszt szkolenia BHP

Zastanawiając się, ile kosztuje szkolenie BHP, warto mieć na uwadze, że jego cena zależy przede wszystkim od rodzaju przeprowadzonego kursu. Szkolenie wstępne BHP, które jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników to koszt od 70 zł za osobę. Odbywa się online lub w siedzibie naszej firmy.

okresowe przeglądy budowlane - Katowice

Cennik szkoleń BHP

Koszt: od 70 zł za osobę
Szkolenie zwolnione z VAT (online lub 
w siedzibie firmy JARED)

Koszt: od 100 zł za osobę
Szkolenie zwolnione z VAT (online, samokształcenie lub na zapytanie stacjonarnie).

Koszt: od 100 zł za osobę
Szkolenie zwolnione z VAT

Koszt: od 180 zł za osobę
Cena uwzględnia materiały dydaktyczne w formie papierowej.
W formie samokształcenia 
i spotkania podsumowującego, lub na zapytanie stacjonarnie – zwolnione z VAT.

Koszt: od 120 zł za osobę
Zwolnione z VAT W formie samokształcenia i spotkania podsumowującego, lub na zapytanie stacjonarnie – zwolnione z VAT

Koszt: od 200 zł za osobę
Zwolnione z VAT

Koszt: od 70 zł za osobę
Zwolnione z VAT

Koszt: od 2000 zł za grupę
Do 15 osób. Zwolnione z VAT

Koszt: od 100 zł za osobę
Zwolnione z VAT

Cena do uzgodnienia

Uwagi dotyczące szkoleń:

  • Możliwość negocjacji ceny szkoleń w przypadku większych grup
  • Koszt wynajmu sali na większe szkolenie – 400 zł za dzień

Cennik sporządzania dokumentacji w zakresie BHP

Koszt: od 500 zł + VAT
Dla jednego stanowiska

Koszt: od 50 zł za sztukę
Plus VAT

Koszt: od 2000 zł
Plus VAT

Cena uzależniona od ilości punktów pomiarowych

Koszt: od 1500 zł
Audyt (bezpłatny w przypadku nawiązania szerszej współpracy)

Cennik innych usług w zakresie BHP

W naszej ofercie znajdują się m.in. okresowe szkolenia, które muszą być przeprowadzane dla wszystkich pracowników co pewien czas (okres ich ważności zależy od stanowiska i rodzaju pracy). Ceny kształtują się następująco:

  • cena szkolenia okresowego BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych — od 100 zł za osobę,
  • cena szkolenia okresowego BHP dla stanowisk robotniczych — od 100 zł za osobę,
  • cena szkolenia BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych — od 120 zł za osobę,
  • cena szkolenia dla kierujących pracownikami (dla osób, które kierują zespołami pracowników lub prowadzą własną działalność gospodarczą) — od 180 zł za osobę,
  • cena szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego — od 200 zł za osobę.

Jeśli szukasz specjalistów od szkoleń BHP oraz usług BHP

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Szkolenie z pierwszej pomocy — cena

Częstym uzupełnieniem wszelkiego rodzaju kursów BHP jest szkolenie z pierwszej pomocy. To doskonała okazja, aby nauczyć się oraz pracowników m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania krwotoków i opatrywania ran.

Ile kosztują pierwszej pomocy szkolenia BHP? Cena w naszej firmie zaczyna się od 2000 zł za grupę, która nie powinna liczyć więcej niż 15 osób dla pełnej efektywności przeprowadzania kursu.

Usługi BHP — cennik oceny ryzyka zawodowego i instrukcji

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowy element systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na każdym stanowisku. Ma na celu identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń w miejscu pracy oraz podjęcie odpowiednich działań minimalizujących ryzyko wystąpienia wypadków, chorób zawodowych lub innych urazów. Nasi specjaliści mogą dokonać profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego w cenie od 500 zł za jedno stanowisko.

Ponadto w naszej ofercie znajduje się sporządzanie instrukcji zakładowych, stanowiskowych, czynnościowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, efektywności i komfortu pracy w zakładzie. Cena przygotowania jednego dokumentu zaczyna się od 50 zł.

Ile kosztuje audyt BHP?

W zapewnianiu bezpiecznego miejsca pracy bardzo ważną rolę pełni audyt BHP, czyli kompleksowe badanie mające na celu ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Obejmuje ono m.in.: analizę dokumentacji, obserwację stanowisk pracy, rozmowy z pracownikami i pomiary czynników szkodliwych. Celem audytu jest identyfikacja zagrożeń zawodowych, ocena ryzyka ich wystąpienia oraz wskazanie działań prewencyjnych i naprawczych, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego cena zaczyna się od 1500 zł, jednakże w przypadku nawiązania szerszej współpracy wykonujemy go bezpłatnie.

Cena przygotowania firmy do kontroli, asysty i wsparcie podczas kontroli BHP

Kontrole przeprowadzane przez wszelkiego rodzaju organy nadzoru, takie jak PIP, mogą być mniej stresujące oraz bardziej efektywne z naszą usługą przygotowania firmy do inspekcji, a także asystą i wsparciem w czasie jej trwania. Usługa obejmuje szereg czynności, których celem jest zapewnienie, że firma jest gotowa na kontrolę, a także opcjonalnie obecność naszego pracownika w czasie inspekcji. Obsługa BHP w tym zakresie to koszt od 250 zł za godzinę, co pozwala na dostosowanie zakresu czynności, jak i poniesionych kosztów od potrzeb oraz budżetu.

Czym się zajmujemy. Zobacz jak możemy Ci pomóc

Potrzbujesz naszej pomcy? Skontaktuj się z nami!