jared.pl
Szkolenia okresowe dla osób na stanowiskach pedagogicznych2024-04-30T12:02:11+02:00

Szkolenia BHP dla nauczycieli – dla osób na stanowiskach pedagogicznych

Szkolenia okresowe dla osób na stanowiskach pedagogicznych, szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli są obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Do tej grupy zaliczamy m. in.:

  • nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych,
  • nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
  • nauczycieli szkół wyższych,
  • wychowawców internatów i burs,
  • pedagogów szkolnych,
  • psychologów szkolnych,
  • logopedów,
  • bibliotekarzy,
  • kuratorów oświaty.

Warto zaznaczyć, że szkolenie BHP dla pracowników oświaty nie jest obowiązkowe dla 3 grup: nauczycieli akademickich, pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych za granicą oraz osób na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub ojcowskim.

okresowe przeglądy budowlane - Katowice

Da kogo obowiązkowe jest szkolenie okresowe pracowników oświaty?

Skontaktuj się

Ile trwa szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych?

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli można podzielić na 2 etapy. Pierwszy z nich instruktaż ogólny, który trwa zazwyczaj około 3 godziny lekcyjne. Następnie przeprowadzany jest kurs stanowiskowy, który w przypadku nauczycieli trwa od 4 do 8 godzin lekcyjnych. Dla pracowników administracji i obsługi przewidziano krótsze szkolenie stanowiskowe — około 2 godziny lekcyjne. Warto zaznaczyć, że czas trwania może się różnić w zależności od specyfiki stanowiska pracy.

Szkolenia BHP nauczycieli oraz innych pracowników placówek edukacyjnych kończy się egzaminem, który zazwyczaj trwa około godziny.

Jeśli szukasz specjalistów od szkoleń BHP

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Co ile szkolenie BHP dla nauczycieli?

Niezwykle istotna kwestia to ta, ile jest ważne szkolenie BHP dla nauczycieli. Co do zasady musi być przeprowadzane co 5 lat, aby pracownicy mogli zachować ważność swoich kwalifikacji. W przypadku zmiany stanowiska pracy na inne pedagogiczne, nauczyciel może być zobowiązany do odbycia dodatkowego szkolenia BHP, dostosowanego do specyfiki nowych obowiązków.

Pracownicy, którzy wracają do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące, nawet jeżeli zachowana jest ważność szkolenia BHP dla nauczycieli, również mogą być zobowiązani do odbycia dodatkowego kursu.

Cel szkolenia BHP dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kto je prowadzi?

Kurs BHP dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach edukacyjnych. Przede wszystkim szkolenia BHP w szkole mają na celu uświadomienie nauczycielom i innym pracownikom oświatowym zagrożeń, które mogą wystąpić w placówce oświatowej. Pomagają również zrozumieć i nauczyć się, jak postępować w sytuacjach awaryjnych.

Kolejny z ważnych aspektów szkolenia BHP dla nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej oraz innych pracowników oświatowych to przedstawienie metod oceny ryzyka związanego z pracą i wdrażania środków kontrolnych, które pozwalają na zmniejszenia ryzyka wypadków. Co za tym idzie tego typu kurs, ma na celu poprawę warunków pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych.

Warto także podkreślić, że szkolenie BHP dla pracowników oświaty umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych oraz stworzenie bezpiecznego środowiska nauki dla nich.

Szkolenia okresowe dla osób na stanowiskach pedagogicznych są organizowane przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Mogą być prowadzone przez zewnętrzne firmy szkoleniowe lub przez nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP dla pracowników oświaty. Szkolenia BHP dla nauczycieli prowadzimy w Katowicach i na całym Śląsku.

nauczycielka w klasie

Czym jeszcze się zajmujemy. Zobacz jak możemy Ci pomóc

Potrzbujesz naszej pomcy? Skontaktuj się z nami!