jared.pl

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych: co ile lat, jak wygląda?

Współczesne biura stanowią dynamiczne środowisko pracy, w którym pracownicy administracyjno-biurowi pełnią kluczową rolę w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania firm oraz osiąganiu strategicznych celów. Chociaż mogą wydawać się bezpiecznymi miejscami pracy, to jednak nawet w tym miejscu istnieją potencjalne zagrożenia, które wymagają szczególnej uwagi. Dlatego też, regularne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla pracowników administracyjno-biurowych jest nieodzownym elementem dbania o ich dobrostan oraz skuteczne działanie organizacji.

Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

To, ile lat jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych to jedno z częściej zadawanych pytań, ponieważ zgodnie z polskim prawem, wszyscy zatrudnieni, w tym pracownicy administracyjni, muszą odbywać cykliczne szkolenia BHP. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają ich dla nowo zatrudnionych pracowników (przed rozpoczęciem pracy lub w okresie próbnym) oraz regularnych szkoleń okresowych — ważność szkolenia BHP w tym przypadku wynosi 6 lat dla pracowników szeregowych oraz 5 lat dla osób, które pełnią funkcje kierownicze.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w Polsce obejmuje tematy i zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w środowisku biurowym. Mają na celu zapoznanie z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenie zazwyczaj rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowych pojęć i zasad BHP, ich znaczenia oraz obowiązków pracownika i pracodawcy w tym zakresie. Później poruszane są takie tematy jak:

  • potencjalne zagrożenia związane z pracą w biurze, czyli kwestie oświetlenia i hałasu, problemy zdrowotne wynikające z długotrwałego siedzenia przed komputerem, a także związane z ewentualnymi substancjami chemicznymi lub innymi czynnikami występującymi w biurze,
  • zasady prawidłowego ustawienia stanowisk pracy, dbania o właściwą postawę ciała, korzystania z przerw w pracy,
  • procedury postępowania w przypadku pożaru, umiejscowienie gaśnic, dróg ewakuacyjnych i punktów zgromadzenia,
  • podstawowa pierwsza pomoc przy oparzeniach, skręceniach, złamaniach, omdleniach itp.,
  • standardy dotyczące bezpiecznego zachowania w biurze, w tym praktyki zapobiegania upadkom czy zasady poruszania się po schodach.

Dlaczego szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych są ważne?

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych są niezwykle ważne z wielu powodów. Chociaż biura wydają się być bezpiecznymi miejscami pracy, tutaj także pojawiają się zagrożenia, które mogą wpłynąć na zdrowie i dobrostan pracowników.

Przykłady to niewłaściwe ustawienie stanowisk pracy, długotrwałe siedzenie przed komputerem, a także stres związany z pracą. Warto także zaznaczyć, że niewłaściwe zachowania trwające dłuższy czas i nieprawidłowe nawyki w miejscu pracy mogą prowadzić do powstawania chorób zawodowych, takich jak dolegliwości kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka czy problemy ze wzrokiem.

Szkolenia BHP pozwalają zminimalizować przestoje spowodowane urazami lub chorobami zawodowymi, ponieważ pomagają pracownikom biurowym unikać tych problemów poprzez edukację na temat prawidłowych postaw i nawyków. Pozwalają również na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez przekazanie wzorców reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Warto podkreślić, że zauważono, iż pracownicy, którzy czują się bezpiecznie w miejscu pracy, są bardziej skupieni i produktywni, co pozwala na bardziej efektywne osiąganie celów biznesowych firmy.

Zamów szkolenie BHP
2023-12-04T14:38:40+01:00