jared.pl

Co to jest ocena ryzyka zawodowego? Kto przeprowadza, kiedy powinna być przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, każdy pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Stanowi ona istotny element zarządzania, pozwalający na wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń w miejscu pracy, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Postaramy się wyjaśnić, czym jest ocena ryzyka zawodowego, kto ją przeprowadza i kiedy powinna być wykonana, a także odpowiemy na niezwykle ważne dla wielu pracodawców pytanie — czy jest obowiązkowa.

Ocena ryzyka zawodowego — co to?

Jedną z ważniejszych kwestii, niezbędnych do zrozumienia tego artykułu, jest to, co określa ryzyko zawodowe. Stanowi prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą powodować straty, a w szczególności negatywne skutki zdrowotne u pracowników.
Więc na czym polega ocena ryzyka zawodowego? Stanowi proces identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy, które mogą prowadzić do wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Ma ona na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń, takich jak wypadki przy pracy czy choroby zawodowe.

Szukasz specjalisty, który przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego w Twojej firmie?

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Czy wykonanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkowe?

W aspekcie oceny ryzyka zawodowego, czy jest obowiązkowe, to jedno z częściej zadawanych pytań. Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną przez pracowników pracą, a także stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować podwładnych o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Co ważne, obowiązek ten dotyczy wszystkich stanowisk pracy, niezależnie od firmy bądź instytucji i rodzaju wykonywanych prac.

Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego to regularna kontrola jego stanu technicznego i sprawności. Mają na celu zapewnienie, że gaśnica będzie skuteczna w przypadku pożaru. Przeglądy urządzeń gaśniczych powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku przez uprawnione do tego osoby. W niektórych przypadkach, np. w obiektach o zwiększonym ryzyku pożarowym, wystąpić może konieczność częstszego przeprowadzania przeglądów.

Po wykonaniu kontroli gaśnica powinna być opatrzona plombą i kartą przeglądu, na której umieszczone będą informacje o: dacie przeglądu jego wyniku oraz osobie przeprowadzającej kontrolę.

Sprawdź więcej cennych informacji na temat przeglądu gaśnic w obiektach na naszym blogu.

Ocena ryzyka zawodowego — kto wykonuje?

Kolejną z istotnych kwestii dla wielu naszych Klientów jest to, kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego. Odpowiedzialność, zgodnie z Kodeksem pracy, za jej przeprowadzenie spoczywa na pracodawcy. Może on jednak zlecić wykonanie oceny ryzyka zawodowego osobie lub firmie zewnętrznej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Zaleca się, aby w procesie oceny ryzyka zawodowego uczestniczyły wszystkie osoby, które mogą mieć wpływ na BHP. Wynika to z faktu, że ich wspólna praca pozwala na kompleksową identyfikację zagrożeń i opracowanie skutecznych środków profilaktycznych. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w sposób prawidłowy ponosi zawsze pracodawca.

Skontaktuj się z nami
2024-05-31T12:01:19+02:00