jared.pl

Nowe przepisy dotyczące BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co powinien wiedzieć pracodawca

Wprowadzenie 17 listopada 2023 roku nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stwarza istotne wyzwania i obowiązki dla pracodawców. W związku z tym skupiamy się na kluczowych aspektach, które powinien znać każdy pracodawca, aby skutecznie wdrożyć i przestrzegać nowych regulacji, chroniąc zdrowie i komfort pracowników biurowych, a jednocześnie spełniając wymogi prawne.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ogłoszona 2.11.2023 roku wprowadza szereg zmian wpływających na bezpieczeństwo pracy.

Najważniejsze z nich to:

  • konieczność wyposażenia stanowisk pracy w stacjonarne monitory ekranowe lub podstawki oraz dodatkowe klawiatury i myszy, gdy pracownik używa przenośnego systemu komputerowego (takiego jak laptop),
  • konieczność regularnego przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk z monitorami ekranowymi oraz poinformowania pracowników o nim,
  • w przypadku pracy zdalnej, ważne jest regularne przeglądanie i aktualizacja informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy na odległość oraz zapewnienie, że pracownicy są z nimi zaznajomieni; ponadto konieczne jest uaktualnianie oświadczeń pracowników dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas pracy zdalnej,
  • wprowadzenie zmian związanych z ergonomią poszczególnych elementów wyposażenia stanowiska pracy; w kwestii krzeseł ważne są m.in. wyprofilowanie siedziska i oparcia dopasowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° oraz regulowane podłokietniki,
  • wprowadzenie soczewek kontaktowych jako alternatywy dla obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok podczas pracy z monitorem ekranowym.

Jeśli szukasz wsparcia przy wdrażaniu zmian BHP w swojej firmie

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Jaki jest czas na dostosowanie się do zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia?

Zmiany w Rozporządzeniu ogłoszone 2.11.2023 weszły w życie po 2 tygodniach, co oznacza, że obowiązują od 17.11.2023. Prawodawca daje osobom zatrudniającym pracowników na stanowiskach ekranowych pół rok na dopasowanie miejsc pracy do wymagań. Oznacza to, że muszą być spełnione najpóźniej do 17.05.2024 roku. Co ważne wszystkie stanowiska wyposażone w monitory ekranowe utworzone po 17.11.2023 muszą już dziś spełniać wymagania opisane w nowelizacji przepisów.

Dlaczego warto wdrożyć zmiany na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe?

Wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników biurowych i administracyjnych. Mogą one wpływać pozytywnie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych związanych z pracą przy monitorach ekranowych. Dzięki temu pracownicy będą mogli pracować w zdrowszych i bezpieczniejszych warunkach, co przełoży się na poprawę ich zdrowia i samopoczucia.

Co ważne wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia może również poprawić wydajność pracy. Pracownicy, którzy działają w zdrowych i bezpiecznych warunkach, są bardziej produktywni i mniej narażeni na absencje chorobowe.

Warto także zauważyć, że zastosowanie zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia może również przynieść oszczędności finansowe dla firm. Dzięki zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób zawodowych pracodawca może uniknąć kosztów związanych z chorobami pracowników, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji i odszkodowań.

Skontaktuj się z nami
2024-02-13T10:05:00+01:00