jared.pl

Przegląd urządzeń przeciwpożarowych — kiedy, kogo dotyczy, jakie kary?

Czy wiesz, że w Polsce w zeszłym roku doszło do prawie 100 000 pożarów? Ogień w Twojej organizacji może pojawić się w każdej chwili, dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących urządzeń przeciwpożarowych. Pozwalają na zminimalizowanie skutków wybuchu pożaru lub na jego szybkie ugaszenie. Pomimo istnienia licznych regulacji, wciąż wiele osób i instytucji nie jest świadomych swoich obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, w tym zapisów związanych z przeglądem urządzeń przeciwpożarowych — bierzemy tę kwestię na tapet!

Na czym polega przegląd urządzeń przeciwpożarowych?

Przegląd urządzeń przeciwpożarowych obejmuje szereg czynności mających na celu sprawdzenie prawidłowego działania i stanu technicznego: gaśnic, hydratów, wężów, instalacji alarmowych oraz systemów oddymiania, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zazwyczaj przegląd urządzeń przeciwpożarowych obejmuje:

  • oględziny zewnętrzne pozwalające na sprawdzenie, czy sprzęt nie jest uszkodzony mechanicznie, czy wszystkie jego elementy są obecne i prawidłowo zamontowane;
  • przeprowadzenie testów funkcjonalnych urządzeń, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i spełniają wymagane parametry techniczne;
  • zlecenie czynności konserwacyjnych, np. wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów, uzupełnienie czynnika gaśniczego w przypadku gaśnic;
  • sporządzenie protokołu z przeglądu, zawierającego informacje o: dacie i miejscu przeglądu, nazwie i typie urządzenia, wynikach oględzin zewnętrznych oraz sprawdzenia działania, wykonanych czynnościach konserwacyjnych, napraw stwierdzonych nieprawidłowościach.
 • Regularne przeglądy urządzeń przeciwpożarowych  są niezbędne, aby zapewnić ich prawidłowe działanie w razie pożaru. Ogień może narazić życie i zdrowie ludzi, a także spowodować znaczne straty materialne. Sprawne urządzenia przeciwpożarowe mogą pomóc w szybkim ugaszeniu pożaru i zminimalizowaniu jego skutków. Co ile należy przeprowadzać kontrole?

Szukasz specjalisty, który przeprowadzi przegląd urządzeń przeciwpożarowych w Twojej firmie?

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Częstotliwość przeglądów urządzeń przeciwpożarowych

Przegląd urządzeń przeciwpożarowych powinien być wykonywany regularnie, zgodnie z wymogami przepisów oraz zaleceniami producentów konkretnych urządzeń. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ częstotliwość przeglądów może się różnić w zależności od rodzaju sprzętu przeciwpożarowego:

 • gaśnice — co najmniej raz w roku,
 • hydranty — raz w roku,
 • węże — raz na 5 lat,
 • drzwi przeciwpożarowe — raz w roku,
 • systemy oddymiania z wykorzystaniem klap dymowych, okien oddymiających — 2 razy w roku,
 • systemy sygnalizacji pożaru — w zależności od wskazań producenta, zazwyczaj od 2 do 4 razy w roku.

Wskazane jest także sprawdzenie stanu urządzeń przeciwpożarowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas użytkowania.

Co ważne, za brak terminowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych grożą kary grzywny.

Kogo dotyczy przegląd urządzeń przeciwpożarowych?

Obowiązek regularnych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, w którym znajdują się te urządzenia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych, takich jak firmy, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Oznacza to, że przeglądów urządzeń przeciwpożarowych nie muszą przeprowadzać osoby fizyczne i prawne, które nie są właścicielami lub zarządcami obiektów, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, a np. wynajmują lokal.

Warto jednak w tym przypadku dla własnego bezpieczeństwa zadbać o regularność wykonywania przeglądów we własnym zakresie lub przypomnieć o nich osobie odpowiedzialnej.

Skontaktuj się z nami
2024-03-01T11:57:21+01:00