jared.pl

Podręczny sprzęt gaśniczy — co to jest i jaki trzeba mieć w firmie?

Pożar to nie tylko poważne ryzyko strat materialnych w firmie, ale także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym bardzo ważne jest, aby w każdym miejscu pracy znajdował się podręczny sprzęt gaśniczy, który pozwoli na szybkie i skuteczne ugaszenie niewielkiego zarzewia ognia i uniemożliwi jego rozprzestrzenienie się. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest podręczny sprzęt gaśniczy, dlaczego jest niezbędny w firmie oraz jak o niego zadbać poprzez regularne przeglądy.

Podręczny sprzęt gaśniczy to rodzaj wyposażenia stosowanego do gaszenia pożaru w jego wczesnym stadium, zanim stanie się zbyt duży i niebezpieczny. Zazwyczaj obejmuje różne typy gaśnic, takie jak:

  • gaśnice proszkowe, które stanowią najpopularniejszy rodzaj tych urządzeń, zawierają proszek gaśniczy, który działa poprzez odcięcie dopływu tlenu do ognia i hamowanie reakcji chemicznej spalania;
  • gaśnice pianowe zawierające pianę gaśniczą, która tworzy warstwę izolacyjną na powierzchni palącego się materiału, odcinając dopływ tlenu do ognia i schładzając go;
  • gaśnice śniegowe działające na zasadzie schładzania i odcięcia dopływu tlenu do ognia przez ciekły dwutlenek węgla, który po wyrzuceniu z gaśnicy gwałtownie się rozpręża i zamienia w „śnieg”.

Podręczny sprzęt gaśniczy w wielu firmach to także koce gaśnicze wykonane z niepalnego materiału, które służą do tłumienia płomieni, np. na ubraniach lub urządzeniach elektrycznych.

Podręczny sprzęt gaśniczy jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i innych miejscach, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Co ważne, jego bezpieczne i efektywne użycie możliwe jest nawet przez osoby bez specjalnych umiejętności.

Szukasz specjalisty, który przeprowadzi przegląd urządzeń przeciwpożarowych w Twojej firmie?

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Dlaczego podręczny sprzęt przeciwpożarowy musi być w każdej firmie?

Podręczny sprzęt gaśniczy jest uważany za niezbędny element bezpieczeństwa w firmach i innych miejscach pracy. W Polsce reguluje to Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na podstawie ich zapisów właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany m.in. do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym wyposażenia go w podręczny sprzęt gaśniczy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie i gotowe do użycia. Zaniechanie wyposażenia obiektu w gaśnice może skutkować nałożeniem kary grzywny przez Państwową Straż Pożarną.

Konieczność posiadania sprawnego sprzętu gaśniczego w organizacji wynika z tego, że pozwala on na szybką reakcję w przypadku pożaru w początkowym stadium, co może zapobiec jego rozprzestrzenianiu się i uratować życie oraz mienie. Ponadto posiadanie gaśnicy w firmie może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego pracowników, zmniejszyć ich stres.

Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego to regularna kontrola jego stanu technicznego i sprawności. Mają na celu zapewnienie, że gaśnica będzie skuteczna w przypadku pożaru. Przeglądy urządzeń gaśniczych powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku przez uprawnione do tego osoby. W niektórych przypadkach, np. w obiektach o zwiększonym ryzyku pożarowym, wystąpić może konieczność częstszego przeprowadzania przeglądów.

Po wykonaniu kontroli gaśnica powinna być opatrzona plombą i kartą przeglądu, na której umieszczone będą informacje o: dacie przeglądu jego wyniku oraz osobie przeprowadzającej kontrolę.

Sprawdź więcej cennych informacji na temat przeglądu gaśnic w obiektach na naszym blogu.

Skontaktuj się z nami
2024-04-29T15:59:25+02:00