jared.pl

Jakie wyróżniamy szkolenia w zakresie BHP? Kto musi mieć jakie szkolenie BHP?

Każdy pracownik i pracodawca ma świadomość konieczności odbycia szkolenia BHP. Ze względu na mnogość dostępnych szkoleń, można poczuć się zagubionym w gąszczu wymogów prawnych i oferowanych rozwiązań. Jakie są rodzaje szkoleń BHP? Kto powinien przejść poszczególne typy tych szkoleń? Czy istnieją różne rodzaje szkoleń bhp dla pracowników? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Jakie są rodzaje szkoleń BHP? Podstawowy podział i ważność szkoleń

Główny podział, obrazujący rodzaje szkoleń BHP, obejmuje szkolenia wstępne i szkolenia okresowe bhp. Pierwsze z nich to wdrożenie nowego pracownika do wykonywania obowiązków w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę na podstawie umowy o pracę.

Szkolenia okresowe bhp to z kolei odświeżenie wiedzy pracowników i uzupełnienie jej o zmieniające się przepisy, normy czy warunki w miejscu pracy. W zależności od wykonywanego zawodu i związanego z nim ryzyka, szkolenia okresowe BHP dla pracowników należy powtarzać co rok, 3, 5 lub co 6 lat.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Rodzaje szkoleń BHP dla pracowników na różnych stanowiskach

Poza podziałem na szkolenie wstępne i okresowe, należy mieć świadomość, że istnieją różne rodzaje szkoleń okresowych BHP. Rodzaj szkolenia, jego zakres oraz okres ważności zależne są od zajmowanego stanowiska i specyfiki wykonywanej pracy. Wyróżniamy m.in. następujące rodzaje kursów BHP dla pracowników:

 • szkolenia dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, tzn. kierujących grupą ludzi;
 • szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • szkolenia dedykowane pracownikom zajmujących stanowiska inżynieryjno-techniczne;
 • szkolenia bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • szkolenia przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • szkolenia dedykowane konkretnym grupom zawodowym, np. szkolenia bhp dla pracowników medycznych, szkolenia dla pracowników placówek pedagogicznych.

Rodzaje szkoleń BHP – zróżnicowany program szkolenia

Możemy wymienić także różne rodzaje szkoleń okresowych bhp, gdy za kryterium weźmiemy tematykę szkolenia i jego szczegółowy program. Chodzi o to, że szkolenia BHP powinny być zawsze w pełni dostosowane do specyfiki danego zakładu pracy i poruszać tematy istotne z punktu widzenia osób zatrudnionych w tym zakładzie, na danym stanowisku. Zupełnie inny zakres będzie obejmować szkolenie BHP dla osób pracujących z substancjami niebezpiecznymi, a inny – dla pracowników biurowych. Pod tym względem możemy wyróżnić m.in. następujące rodzaje szkoleń BHP:

 • prawidłowe korzystanie z narzędzi, właściwa obsługa maszyn i urządzeń;
 • zapobieganie pożarom, odpowiednie postępowanie w razie ich wystąpienia;
 • ergonomia stanowiska pracy;
 • poprawne podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów i przedmiotów wielkogabarytowych;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • zasady ochrony przed wypadkami przy pracy.

Dobór właściwego szkolenia BHP to nie tylko postępowanie zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, ale także większe bezpieczeństwo pracowników oraz lepsza ochrona posiadanych nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa.

Zamów szkolenie BHP
2023-08-01T13:01:01+02:00