jared.pl

Szkolenia okresowe BHP — co ile? Ważność szkoleń BHP

Bezpieczeństwo i higieny pracy powinny odgrywać kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie. Ich nieodłącznym elementem są regularne szkolenia okresowe BHP, nad którymi pochylamy się w tym artykule. Wyjaśniamy, na czym polegają, jak długo są ważne oraz wskazujemy jakie kary grożą pracodawcom, którzy nie dotrzymali terminu ważności okresowego szkolenia BHP. Najważniejsza wiedza w pigułce.

Czym są szkolenia okresowe? Na czym polegają szkolenia BHP w Katowicach?

Szkolenia okresowe BHP to kursy, które są organizowane w celu przekazania pracownikom wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków. Pozwalają na uświadomienie istoty zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami oraz przekazanie praktycznych informacji, które poprawiają bezpieczeństwo środowisko pracy. Zakres szkoleń okresowych jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy oraz ryzyka związanego z danym stanowiskiem pracy. Może obejmować zagadnienia z takie jak:

  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • prawidłowe korzystanie z narzędzi, maszyn i urządzeń,
  • poprawne podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów,
  • zapobieganie pożarom i postępowanie w razie ich wystąpienia,
  • ergonomia stanowiska pracy,
  • zasady ochrony przed wypadkami przy pracy.

Co ważne szkolenia okresowe BHP są prowadzone na podstawie przepisów prawa pracy oraz aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z ważniejszych aspektów określonych w prawie jest ich częstotliwość. Co jaki czas szkolenia BHP powinny być przeprowadzane?

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeprowadzą dla Ciebie ocenę ryzyka zawodowego,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Ile ważne są szkolenia okresowe BHP?

Bardzo wielu pracodawców zastanawia się, jak często powinny być przeprowadzane okresowe szkolenia BHP. Należy pamiętać, że zależy to od zajmowanego stanowiska oraz warunków panujących w pracy. Określona w prawie ważność szkolenia BHP to:

  • rok — pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne,
  • 3 lata — pracownicy na stanowiskach robotniczych,
  • 5 lat — pracownicy: inżynieryjno-techniczni, narażeni na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne, służby BHP oraz na stanowiskach kierowniczych,
  • 6 lat — pracownicy administracyjno-biurowi.

Praca bez ważnego szkolenia okresowego BHP

Praca bez ważnego szkolenia okresowego BHP jest niezgodna z zapisami prawa pracy i może stanowić naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego szkolenia BHP swoim pracownikom, które dostosowane będzie do specyfiki pracy i ryzyka związanego z danym stanowiskiem.

Co jednak, gdy terminy nie zostaną dopilnowane i pracownik bez ważnego szkolenia okresowego zostanie dopuszczony do pracy? W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na przełożonego nałożona może być kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Gdy sprawa trafi do sądu przedsiębiorcy grozi kara w wysokości co najmniej 10.000 zł. W przypadku osób i jednostek prawnych grzywny są wyższe i mogą opiewać nawet na 50 000 zł.

Ponadto jeśli pracownik dozna obrażeń lub zachoruje w wyniku pracy bez ważnego szkolenia okresowego BHP, pracodawca może ponieść odpowiedzialność prawną i być zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania lub poniesienia innych konsekwencji. W związku z tym bardzo ważne jest bieżące kontrolowanie ważności szkoleń BHP oraz regularne przeprowadzanie ich.

Zamów szkolenie BHP
2023-06-05T10:36:30+02:00