jared.pl

Co to jest ryzyko zawodowe i ocena ryzyka zawodowego?

Na pracodawcy ciąży wiele ustawowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracowników. Obowiązkowe szkolenia bhp to tylko jedna z wielu powinności, jakich dopilnować powinien zatrudniający pracowników przedsiębiorca. Do Jego obowiązków należy również ocena ryzyka zawodowego. Zagrożenia zawodowe należy jednak nie tylko określić, ale też – wdrożyć działania, które je wyeliminują lub znacznie ograniczą. Dowiedz się, czym jest ryzyko zawodowe oraz jakie obowiązki w związku z nim ma pracodawca.

Ryzyko zawodowe – definicja

Ryzyko zawodowe to ocena możliwych niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaniem danej pracy. Zagrożenia zawodowe to wszystkie sytuacje, które mogą przyczynić się do powstania uszczerbków na zdrowiu lub innych strat u osób wykonujących pracę. Ryzyko zawodowe obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy;
 • czynniki rakotwórcze lub mutagenne;
 • ryzyko związane z wykonywaniem ręcznych prac transportowych.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeprowadzą dla Ciebie ocenę ryzyka zawodowego,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Ocena ryzyka zawodowego to dokładny audyt ewentualnych zagrożeń w danym miejscu pracy. Pozwala na wdrożenie odpowiednich środków ograniczających te zagrożenia. Tylko właściwa ocena ryzyka zawodowego pozwoli efektywnie zminimalizować ryzyko związane z danym stanowiskiem pracy.

Analiza czynników szkodliwych dla pracowników pozwala na rzetelne wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy, tzn. z przeprowadzania ustawowo wymaganych badań i pomiarów i prowadzenia rejestrów pracowników narażonych na szkodliwe czynniki, odpowiedniej edukacji pracowników z zakresu BHP, wdrażania rozwiązań minimalizujących ryzyko zawodowe.

BHP ryzyko zawodowe a obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który zatrudnia pracowników na stanowiskach z wysokim ryzykiem zawodowym, musi wywiązywać się z wielu obowiązków. Przede wszystkim, z częstotliwością zależną od rodzaju zagrożeń, musi przeprowadzać odpowiednie badania i pomiary oraz prowadzić rejestry pracownicze. W przypadku, gdy stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych, pracodawca ma obowiązek monitorować ich stężenie nawet co 3 miesiące.

Inne obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym to:

 • informowanie pracowników o ryzyku zawodowym;
 • przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń bhp;
 • stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających wskazane ryzyko.

Pod tym ostatnim punktem kryje się sporo obowiązków pracodawcy, wśród których wymienić można m.in.:

 1. odpowiednią organizację pracy i stanowisk pracy;
 2. przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym – czynników rakotwórczych i mutagennych;
 3. likwidowanie tych zagrożeń, które można zlikwidować i usuwanie źródeł ich powstawania;
 4. dostosowywanie warunków pracy do możliwości pracownika;
 5. wdrażanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii;
 6. zastępowanie niebezpiecznych procesów i substancji takimi, które uchodzą za mniej niebezpieczne lub oceniane są jako w pełni bezpieczne.
Zamów szkolenie BHP
2023-05-19T10:35:05+02:00