jared.pl

Kto nie musi mieć szkolenia BHP?

Czy szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników? Kto i w jakiej sytuacji może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia BHP?

Szkolenia bhp – czy są obowiązkowe?

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracyobowiązkowe dla pracodawcy oraz zatrudnianych przez Niego pracowników. Odpowiedzialność za przeprowadzenie szkolenia BHP spoczywa na pracodawcy i to On ponosi karę finansową, jeśli nie dopilnuje formalności z tym związanych. Wiele przedsiębiorstw zleca obsługę BHP zewnętrznym firmom (jak nasza), dzięki temu pracodawca nie musi się martwić ani o jakość takiego szkolenia, ani o dopełnienie kwestii formalnych.

Wśród szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżniamy szkolenia wstępne oraz okresowe szkolenia bhp. Te pierwsze pracownik musi odbyć jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych w firmie. Te drugie są powtarzane co jakiś czas, a ważność szkolenia okresowego uzależniona jest od zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Kto nie musi odbywać wstępnego szkolenia BHP?

Skoro szkolenie BHP jest obowiązkowe i muszą je przejść nawet studenci zatrudniani na praktyki, to czy istnieje sytuacja, w której pracownik nie musi odbywać wstępnego szkolenia bhp? Kodeks pracy przewiduje jedną taką sytuację. Ma ona miejsce, gdy pracownik spełnia wszystkie trzy z poniższych wymogów:

  1. podejmuje pracę na tym samym stanowisku;
  2. podejmuje pracę u tego samego pracodawcy;
  3. stosunek pracy zostaje zawiązany bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Kto nie musi odbywać okresowych szkoleń BHP?

A jak wygląda sytuacja w przypadku szkoleń okresowych BHP? One również są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a częstotliwość ich powtarzania uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Pierwsze szkolenia okresowe BHP należy przeprowadzić w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a w przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska jest to 6 miesięcy. Kolejne szkolenia okresowe odbywają się co 3-6 lat, a wpływ na to, jak często trzeba w nich uczestniczyć, ma stopień ryzyka pracy na danym stanowisku.

Czy zatem ktoś nie musi odbywać okresowych szkoleń BHP? Nowelizacja Kodeksu pracy z 1 stycznia 2019 roku zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp wśród pracowników administracyjno-biurowych, ale tylko w sytuacji, gdy są oni zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Trzeba pamiętać, że wyjątkiem od powyższego są pracownicy którzy wykonują pracę zdalną.

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają okresowym szkoleniom bhp – dotyczy to oczywiście pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zalecane jest jednak przeprowadzanie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy wśród wszystkich osób, które przebywają na terenie zakładu pracy i świadczą na jego obszarze usługi.

Zamów szkolenie BHP
2023-12-04T14:24:19+01:00