jared.pl

Czy szkolenie BHP dla pracodawców jest obowiązkowe?

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią kluczowy element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, wpływając zarówno na zdrowie pracowników, jak i efektywność działalności gospodarczej. Jedno pytanie w tej kwestii jest zadawane szczególnie często: czy szkolenie BHP dla pracodawców jest obowiązkowe? To zagadnienie ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania organizacji, dlatego bierzemy je pod lupę!

Czy szkolenie BHP dla pracodawców jest obowiązkowe?

Zgodnie z polskim prawem szkolenie BHP dla pracodawców jest obowiązkowe. Wynika to z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy. Może być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

W czasie jego trwania poruszane są kwestie związane z:

  • przepisami prawa pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP,
  • zagrożeń w miejscu pracy,
  • metod i środków ochrony pracowników,
  • pomocy przedmedycznej,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ochrony środowiska.

Dodatkowe tematy, które mogą być uwzględnione w szkoleniu BHP dla pracodawców to np.: ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz młodocianych pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie BHP dla pracodawców powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom praktyczne umiejętności w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy. Certyfikat BHP dla pracodawcy może być wydany, gdy nabędzie on wiedzę związaną z bezpieczeństwem pracy i pierwszą pomocą. Dzięki temu osoba zatrudniająca może skutecznie chronić pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy.

W przypadku gdy pracodawca jest jednocześnie pracownikiem w swojej firmie, może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia BHP, jeżeli posiada aktualne szkolenie okresowe dla pracowników.

Jeśli szukasz specjalistów, od szkoleń BHP, obsługi BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Co ile lat konieczne są szkolenia bhp dla pracodawców?

Szkolenie BHP dla pracodawców powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Oznacza to, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców wynosi 5 lat. Po upływie tego czasu pracodawca musi ponownie odbyć kurs, aby zachować ważność kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego.

Jakie kary za brak obowiązkowego szkolenia BHP dla pracodawców?

Pracodawca, który nie zapewnia sobie wymaganych kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, naraża się na poważne konsekwencje finansowe i prawne. W przypadku stwierdzenia, że nie posiada on wymaganego szkolenia BHP, Inspektor Pracy może nałożyć na niego karę w drodze decyzji administracyjnej. Jej kwoty wahają się od 500 zł do 30 000 zł. W przypadku, gdy pracodawca nie ureguluje w wyznaczonym terminie kary nałożonej przez Inspektora Pracy, może zostać skierowany do sądu. Wówczas nałożona grzywna może wynosić do 50 000 zł.

Oprócz kary finansowej, pracodawca, który nie posiada wymaganego szkolenia BHP, może zostać ukarany również innymi sankcjami, takimi jak:

  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nałożenie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nałożenie obowiązku określonego działania,
  • nałożenie obowiązku zaniechania określonego działania.

Warto podkreślić, że kara za brak szkolenia BHP pracodawcy może być nałożona nawet w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia tylko jednego pracownika.

Zamów szkolenie BHP
2023-10-26T15:29:03+02:00