jared.pl

Szkolenie BHP dla pracowników budowlanych – co trzeba wiedzieć, kiedy jesteś odpowiedzialny za budowę?

Branża budowlana zajmuje niechlubne miejsce na podium, jeśli chodzi o ilość wypadków w miejscu pracy. Dlatego tak istotne jest, by szkolenie BHP dla pracowników budowlanych było przeprowadzane rzetelnie, a jego program należy ściśle dostosować do specyfiki branży. Budowa i szkolenie BHP dla pracowników – jak często trzeba odświeżać wiedzę robotników, inżynierów i kierowników budowlanych?

Branża budowlana – szkolenie BHP dla pracowników – jak często?

Niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska, Kodeks Pracy przewiduje szkolenia BHP wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich należy odbyć jeszcze przed rozpoczęciem pracy, z kolei jeśli chodzi o okresowe szkolenia BHP, ich częstotliwość zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia ryzyka, jakie związane jest z danym zawodem.

Jak często odbywa się szkolenie BHP dla pracowników z branży budowlanej?

 • pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika, przed upływem 6 miesięcy, jeżeli dotyczy osób na stanowiskach kierowniczych;
 • kolejne szkolenia BHP należy zapewnić pracownikom budowlanym:
  – nie rzadziej niż raz na 3 lata, jeśli zajmują stanowiska robotnicze;
  – do roku, gdy pracownik wykonuje zadania szczególnie niebezpieczne;
  – do 5 lat, gdy pracownik zajmuje stanowisko kierownicze (w tej grupie znajdują się mistrzowie i brygadziści).

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Szkolenie BHP dla pracowników budowlanych – jak wygląda?

Trzeba wiedzieć, że szkolenie BHP zawsze powinno być swoim programem ściśle dostosowane do konkretnej branży i realizowanych w ramach przedsiębiorstwa zadań. Ponieważ teren budowy to teren, na którym zwykle realizowane są różne zadania, o różnym stopniu trudności i o zróżnicowanym poziomie ryzyka zawodowego, może zaistnieć konieczność osobnego przeszkolenia każdej z grup pracowników. Szkolenie BHP na budowie podzielić można na szkolenie ogólne oraz szkolenia stanowiskowe.

Szkolenie ogólne BHP dla pracowników budowlanych obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • organizacja placu budowy;
 • specyfika i zasady prac ziemnych, na wysokości, szczególnie niebezpiecznych itd.;
 • rodzaje stosowanych oznaczeń informacyjnych i ich znaczenie;
 • ogólne zasady bezpieczeństwa na budowie;
 • zasady stosowania środków ochrony indywidualnej;
 • przepisy BHP dotyczące rusztowań, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie.

Szkolenia stanowiskowe skupiają się na specyfice prac i zagrożeń na konkretnym stanowisku pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników budowlanych a prawo

Konieczność przeprowadzania szkoleń BHP dla pracowników budowlanych została uregulowana prawnie. Przepisy obligujące pracodawcę do przestrzegania terminów realizowania kolejnych szkoleń okresowych bhp na budowie oraz do zawartości merytorycznej tych szkoleń znajdziemy:

 • w Kodeksie Pracy;
 • w Prawie budowlanym;
 • w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych;
 • w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Zamów szkolenie BHP
2023-12-04T14:29:00+01:00