jared.pl

Brak szkolenia bhp konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Czy praca bez szkolenia bhp jest legalna? Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia bhp? I wreszcie – dlaczego nie warto rezygnować ani ze szkoleń wstępnych, ani ze szkoleń okresowych?

Rozpoczęcie pracy a szkolenie bhp

Wiele osób zastanawia się, czy każdy pracownik rozpoczynający nową pracę musi przejść szkolenie bhp? Odpowiedź brzmi: tak! Obowiązek ten został uregulowany prawnie. Kodeks pracy wyraźnie zabrania sytuacji, w której pracownik bez szkolenia bhp wykonuje obowiązki służbowe.

Co więcej, szkolenie wstępne BHP, które należy przejść, składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Pierwszy z nich zakłada zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie pracy, drugi skupia się na konkretnych zagrożeniach i prawidłowym wykonywaniu ściśle określonych zadań na wskazanym stanowisku.

Warto wiedzieć, że za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada pracodawca – to na nim spoczywa obowiązek wysłania na nie swoich pracowników (w godzinach pracy) oraz poniesienia kosztów związanych ze szkoleniem.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Brak szkolenia BHP konsekwencje dla pracodawcy

Kara za brak szkolenia bhp zostaje nałożona na pracodawcę i ma charakter finansowy. Wysokość grzywny wahać się może między 1000 zł a 30000 zł. Jeśli pracodawca nagminnie łamie przepisy, nie przestrzegając terminów wstępnych i okresowych szkoleń bhp dla pracowników, sprawa może zostać skierowana do sądu. Taka sytuacja skutkować będzie zwiększeniem kary pieniężnej nawet do 50 000 zł.

Grzywna to jednak nie jedyna kara. Brak szkolenia bhp to również inne konsekwencje dla pracodawcy. Jeśli nieprzeszkolony pracownik ulegnie wypadkowi, pracodawca musi się liczyć z różnymi konsekwencjami prawnymi, a także z nadszarpnięciem dobrego imienia przedsiębiorstwa. Powinien też być przygotowany na to, że poszkodowany pracownik lub Jego rodzina zażądają odszkodowania. Nie zapominajmy również o problemie, jakim jest czasowa lub stała niezdolność poszkodowanego pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, co może wpłynąć na terminową realizację zobowiązań firmy, a w konsekwencji – na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Brak szkolenia bhp konsekwencje dla pracownika

Choć to pracodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia bhp i jego ewentualny brak, to właśnie konsekwencje dla pracownika mogą być najdotkliwsze. Ponad połowa wszystkich wypadków w pracy wynika z niewłaściwego zachowania pracownika. To niewłaściwe zachowanie z kolei najczęściej wynika ze zwykłej niewiedzy. W konsekwencji, brak szkolenia bhp może spowodować chwilową niemożność wykonywania codziennych obowiązków, trwały uszczerbek na zdrowiu, nawet tak poważny jak kalectwo, a w niektórych przypadkach również śmierć.

Zamów szkolenie BHP
2023-09-20T13:07:26+02:00