jared.pl

Czy szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe? Dla kogo?

Szkolenia bhp to temat, wokół którego narasta wiele mitów. Mało kto orientuje się w aktualnych przepisach prawnych. Wiele osób zastanawia się, czy szkolenie bhp dla pracodawców jest obowiązkowe, albo czy szkolenie bhp dla pracowników biurowych ma taką samą ważność jak obowiązkowe szkolenia bhp dla osób pracujących na innych stanowiskach. Pora uporządkować wiedzę z zakresu obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp w zakładzie pracy.

Badania bhp wstępne i okresowe – dla kogo?

Obowiązkowe szkolenia BHP to – wbrew powszechnej opinii – nie tylko szkolenia dedykowane nowym pracownikom. Osoba, która zostaje dopiero przyjęta w zakładzie pracy lub taka, która zmienia zajmowane stanowisko i specyfikę wykonywanego zawodu, musi przejść tak zwane szkolenie wstępne BHP. Nie jest ono jednak ważne w nieskończoność. Każdy pracownik musi odbywać szkolenie BHP okresowe. Jak często? Zależy to od zajmowanego stanowiska. Najrzadziej szkolenia bhp realizowane są dla pracowników administracyjno-biurowych. Wynika to z faktu, iż praca na tego typu stanowiskach jest stosunkowo bezpieczna i nie wiąże się z tak licznymi zagrożeniami, jak w przypadku np. operatorów maszyn. Okresowe obowiązkowe szkolenia bhp należy powtarzać:

– co 3 lata – jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku operacyjnym wymagającym wysiłku fizycznego;
– co 5 lat – w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz specjalistów inżynieryjno-technicznych;
– co 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenie BHP okresowe – dlaczego jest potrzebne?

Wstępne badania BHP raczej nikogo nie dziwią. Wiadomo, iż wdrożenie nowego pracownika w Jego przyszłe obowiązki zawodowe obejmuje również kwestie bezpieczeństwa. Dlaczego jednak dodatkowo przeprowadza się szkolenie BHP okresowe i czemu wymaga się przeprowadzenia takiego szkolenia wśród pracowników, którzy już kiedyś odbyli szkolenie BHP?

Cóż, nie od dziś wiadomo, że wiedza, której się nie odświeża, gdzieś nam umyka. Ponieważ sytuacje zagrażające nam w pracy nie zdarzają się często, wraz z upływem czasu w naszej pamięci zacierają się wymagane procedury i zalecane sposoby postępowania w określonych przypadkach. Dlatego badania BHP okresowe mają na celu odświeżyć wiedzę i umiejętności pracowników w zakresie BHP, a także zaktualizować je w oparciu o wdrożone w międzyczasie w zakładzie pracy nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Zamów szkolenie BHP

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców – obowiązkowe czy nie?

Wiemy już, że szkolenia BHP muszą przejść zatrudniani w firmie pracownicy. W kolejnych latach – w odstępach czasowych zależnych od rodzaju zajmowanego stanowiska – odbywają się szkolenia BHP okresowe dla pracowników.

Ale czy szkolenie bhp dla pracodawców jest obowiązkowe? Zdecydowanie tak. Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich swoich pracowników, a Jego obowiązkiem jest m.in. informowanie pracowników o stosowanych przepisach BHP oraz egzekwowanie od pracowników realizacji panujących w zakładzie zasad bezpieczeństwa. W związku z tym pracodawca powinien odbyć takie szkolenie BHP dla pracodawców, które umożliwi Mu wykonywanie ciążących na Nim obowiązków. Ponieważ pracodawcę zalicza się do grupy stanowisk kierowniczych, Jego szkolenie bhp okresowe ważne jest przez 5 lat.

2023-05-19T10:36:28+02:00