jared.pl

Szkolenia BHP – co musisz o nich wiedzieć jako pracodawca?

Niezależnie od branży działalności biznesowej przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia licznych obowiązków formalnych wymaganych przez przepisy. Należy do nich między innymi organizacja szkolenia BHP dla pracowników. Co warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać garść na niezbędnych informacji

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — jaki akt prawny?

Jeśli chodzi o podstawę prawną, to aktem regulującym sposób, terminy i tryb przeprowadzania szkolenia BHP dla pracowników jest między innymi Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy — co obejmuje?

Szkolenie BHP wstępne jest konieczne, by nowozatrudniony pracownik mógł rozpocząć wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. W ramach kursu wstępnego zatrudniony powinien otrzymać niezbędne informacji dotyczące takich kwestii jak między innymi:

  • instruktaż ogólny, który obejmuje np. zapoznanie z regulaminem bezpieczeństwa obowiązującym na terenie danego zakładu; zasady transportu wewnętrznego; zasady używania odzieży i obuwia roboczego; sposób ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Generalnie, zakres instruktażu ogólnego jest zbliżony, niezależnie od profilu pracownika zatrudnianego w danej firmie,
  • instruktaż stanowiskowy. Powinien poruszać m.in. takie kwestie jak czynniki zagrożenia typowe dla danego stanowiska pracy oraz charakterystykę ryzyka zawodowego. Jak można łatwo się domyślić, instruktaż stanowiskowy jest różny w zależności od danego stanowiska.

Kurs BHP dla pracodawców — nie tylko podczas zatrudniania pracownika

Błędem niektórych początkujących przedsiębiorców jest przekonanie, że wystarczy raz przeprowadzić szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem, kurs BHP nie jest ważny bezterminowo. Wręcz przeciwnie: okres jego obowiązywania jest uzależniony od specyfiki pracy na danym stanowisku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami szkolenie BHP jest ważne przez okres:

  • trzech lat — dla osób zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych wymagających wysiłku fizycznego (robotnicy, operatorzy maszyn itp.),
  • pięciu lat (osoby pracujące w kadrze kierowniczej, menedżerowie, specjaliści inżynieryjno-techniczni),
  • sześciu lat, jeśli chodzi o pracowników administracyjno-biurowych (księgowość, kadry, obsługa klienta, sekretariat).

Szkolenie BHP na Śląsku — szkolenia BHP dla pracodawców i nie tylko. Jak wybrać usługodawcę?

Obecnie na rynku działa wiele firm organizujących szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla klientów biznesowych. Jak wybrać konkretny podmiot w tym zakresie? Niestety, nie istnieje uniwersalna metoda. Ważne jest, by wybór był rozważny i opierał się o takie kryteria jak na przykład renoma ośrodka szkoleniowego o raz doświadczenie zatrudnionych pracowników.

Do firm, które oferują szkolenia BHP dla pracowników na Śląsku (w tym także szkolenia BHP dla pracodawców w Katowicach), należy np. Jared.

2023-05-19T10:36:53+02:00