jared.pl

Niezbędne i cenne informacje na temat szkoleń BHP w Katowicach

Każdy pracownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP. Podjęcie pracy i przystąpienie do obowiązków zawodowych przed poznaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko niewskazane, ale i prawnie zabronione. Czego właściwie dotyczą szkolenia BHP Katowice i jak często należy je przeprowadzać w miejscu pracy? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na te pytania.

Obowiązkowe szkolenia BHP dla pracodawców

Wynika to z przepisów, które nakładają prawodawcy na pracodawców. Każdy z nich przed przystąpieniem do pracy nowej osoby musi przeprowadzić dla niego szkolenie BHP. Pracownik uzyska na nim informacje na temat specyfiki jego stanowiska, występującym ryzyku oraz o tym, jak reagować w przypadku zagrożenia. Warto dodać, że nie tylko wstępne szkolenia są obowiązkiem. Nie inaczej jest także w przypadku szkoleń okresowych, które przeprowadzane są dla pracowników w celu odświeżenia oraz aktualizacji ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe powinny być organizowane dla pracowników nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Jakie szkolenia muszą przejść pracownicy?

  • Instruktaż wstępny ogólny – polega on zapoznaniu pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Aby uczestnicy takich szkoleń szybko przyswoili niezbędną wiedzę, osoby odpowiedzialne za szkolenia, jak na przykład BHP Katowice, wykorzystują liczne materiały dydaktyczne.
  • Instruktaż wstępny stanowiskowy – na każdym stanowisku pracy wykonuje się inne czynności , a pracownicy narażeni są na różne niebezpieczeństwa. Z tego względu tak ważne jest, aby po przeprowadzeniu ogólnego szkolenia nastąpiło szkolenie stanowiskowe. Ten etap jest szczególnie ważny, jeżeli pracownik ma wykonywać pracę przy maszynach. W takim przypadku instruktor powinien zaprezentować mu jak bezpiecznie pracować.
  • Szkolenia okresowe – są one przeprowadzane zarówno dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jak i administracyjnych. Dzięki nim pracownicy mogą odświeżyć swoją wiedzę z zakresu zasad BHP.

O czym powinien pamiętać pracodawca i pracownik?

Pracodawca powinien pamiętać, że po ukończonym szkoleniu BHP Katowice pracownik znać powinien wszystkie zasady dotyczące bezpiecznej pracy oraz instrukcje przeciwpożarowe obowiązujące w miejscu jej wykonywania.

Pracownik z kolei musi zdawać sobie sprawę, że uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe, a poznane zasady powinny być w pełni wdrożone w życie. Łamanie zasad może być karalne, szczególnie jeżeli wskutek ich ignorowania dojdzie do wypadku.

Warto więc pamiętać, że szkolenia BHP Katowice to nie tylko obowiązek, który ciąży na wykonujących i zlecających pracę. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcje przeciwpożarowe mają na celu ochronę życia i zdrowia. Należy więc podchodzić do nich poważnie, dbając o ich jakość.

Czy warto korzystać z usług firm szkoleniowych?

Jest to zdecydowanie bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu mamy możliwość pracy z profesjonalistami z ogromnym doświadczeniem i aktualną wiedzą. Dodatkowo w takich przypadkach nie musimy zatrudniać na stałe osoby, która odpowiadałaby za takie szkolenia.

2023-05-19T10:38:38+02:00