jared.pl

GMP- co to jest?

To, w jaki sposób odżywiamy się, determinuje nasz stan zdrowia. Niestety, żywność może mieć negatywne skutki oraz stanowić dla nas zagrożenie. Dlatego też konsumenci mają prawo wymagać, by produkty przeznaczone do spożycia były bezpieczne zdrowotnie. Jednym z systemów, który zapewnia wysokie standardy w procesie produkcji żywności (i nie tylko), jest GMP.

Co konkretnie oznacza ten skrót? Tego dowiesz się z naszego najnowszego wpisu.

Kontrola nastawiona na jakość, czyli co to jest GMP

GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) jest systemem określającym procedury produkcyjne oraz kontrolne. To właśnie te reguły, które oficjalnie są opracowywane i wydawane przez instytucje rządowe, gwarantują, że wytworzone produkty spełniają niezbędne wymagania jakościowe. Wszystkie zasady znajdziesz w tzw. Kodeksach GMP (lub Kodeksach Praktyki), które dedykowane są różnym gałęziom i branżom przemysłowym. Dobra Praktyka Produkcyjna obowiązuje nie tylko przemysł spożywczy – choć tam jest najpowszechniejsza – ale też farmaceutyczny i kosmetyczny.

Obszar działań

Jak już wiesz z poprzedniego akapitu, Dobra Praktyka Produkcyjna to szereg działań, który ma zagwarantować wysoką jakość wytwarzanych produktów. Obszar działań systemu m.in. obejmuje:

 • ocenę poprawności i zgodność stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami;
 • bieżącą lub okresową ocenę jakości zdrowotnej surowców, półproduktów, dozwolonych dodatkowych substancji, a nawet materiałów mających kontakt z żywnością, która jest używana w procesie produkcji;
 • kontrolowanie parametrów, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności;
 • okresową ocenę jakości zdrowotnej gotowych wyrobów;
 • kontrolę sposobu identyfikacji oraz zasady identyfikowalności gotowych wyrobów.

Stosując Dobrą Praktykę Produkcyjną w zakładach produkcyjnych, zapewniamy klientom spokój o jakość kupowanego przez nich jedzenia. Głównym celem tego systemu jest wykluczenie przypadkowych działań z produkcji, a także upewnienie się, że proces przebiega zgodnie z wszystkimi wymaganiami.

Dobra Praktyka Produkcyjna wymaga od producenta opracowania pisemnych procedur, instrukcji całego procesu produkcji oraz przeszkolenia personelu na tematy związane z procesem produkcyjnym. Wszystkie zapisy powinny znaleźć się w tzw. Dokumentacji Sanitarnej GMP.

Dekalog GMP

Reguły Dobrej Praktyki Produkcyjnej są zróżnicowane, ale dzięki Instytutowi Żywności i Żywienia możemy wyróżnić 10 najważniejszych zasad. Doskonale one definiują ten system i pokazują, dlaczego jest on tak istotny.

Dekalog GMP[i]:

 1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się, czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawnień. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się, czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz, czy są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom.
 7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu.
 10. Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to, co robisz.

Skontaktuj się

[i] Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Dobra_praktyka_produkcyjna

2023-05-19T10:37:43+02:00