Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.
Usługi:
 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
 • DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA - GHP
 • DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA- GMP
 • SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI - HACCP PPOŻ.
 • PIERWSZA POMOC

  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
  Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy w tym:
 • Szkolenia pracowników w zakresie bhp:
 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie okresowe
 • Pozostałe

  Szkolenia prowadzimy w miejscu i terminie dla Państwa dogodnym.
 • Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Przegląd warunków pracy, dla:
 • Całego przedsiębiorstwa.
 • Określonego miejsca - budowa, wydział, warsztat, placówka itp.
 • Wybranych stanowisk pracy przedsiębiorstwa, miejsc obsługi maszyn, urządzeń itp.
 • Organizacja badań czynników szkodliwych
 • Doradztwo i pozostałe czynności związane z obsługą BHP

  Opracowanie, wdrażanie, przegląd, szkolenia:
  DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA - GHP

  (Good Hygienic Practice - GHP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności; / wg. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914/

  DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA- GMP
  (Good Manufacturing Practice - GMP) - w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności; / wg. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914/

  SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; / wg. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914/

  PPOŻ.
  Zajmujemy się m.in.:
 • Organizowaniem szkoleń z zakresu ppoż.,
 • Sporządzamy plany ewakuacyjne,
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • Przeglądy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oznakowujemy drogi ewakuacyjne,
 • Przeprowadzamy próbne ewakuacje,
 • Przeglądamy gaśnice oraz agregaty gaśnicze,
 • Badamy natężenie światła ewakuacyjnego i awaryjnego
 • Przeprowadzamy pomiary i badania hydrantów wewnętrznych.
  Usługi wykonują wysoko kwalifikowani pracownicy posiadający uprawnienia specjalisty oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej nadane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

  PIERWSZA POMOC
  Szkolenia w tym zakresie uczą:
 • Prawidłowego rozpoznawania i sprawnego reagowania w stanach zagrożenia życia;
 • Opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy;
 • Postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji)
  Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty lub zaświadczenia w zależności od uzgodnionego zakresu.
  Szkolenie prowadzone jest z użyciem profesjonalnego wyposażenia i, materiałów poglądowych. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy certyfikowani przez Radę Resuscytacji oddechowo -krążeniowej.
 • (C)JARED  Design :

  serwis komputerowy katowice

  Jared.pl - oferujemy szkolenia BHP na terenie całego Śląska (szkolenia przeprowadzaliśmy już m.in. w Katowicach, Tychach, Gliwicach, Zabrzu, Chorzowie, Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej). W naszej ofercie również kosztorysowanie oraz inne usługi BHP.