Bezpieczeństwo pożarowe, ochrona środowiska2023-02-13T12:21:29+01:00

Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym

Do polskiego prawa zostały wprowadzone konkretne przepisy, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przybywającym w danym budynku. Rozporządzenia regulują nie tylko sposób konstruowania i wykonania obiektów budowlanych, ale też precyzyjnie określają, jak powinno wyglądać ich wyposażenie. Wszystkie te środki mają na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się pożaru – a w przypadku jego powstania mają za zadanie zwiększyć szansę przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku.

Jeśli nie wiesz, jak zarządzać bezpieczeństwem przeciwpożarowym, skontaktuj się z nami. Nie tylko przeprowadzamy szkolenia z tego zakresu, ale też wykonujemy plany ewakuacyjne czy przeglądy sprzętu ppoż. Poniżej znajdziesz pełen zakres naszych usług.

Skontaktuj się
kurs ppoż - Katowice
 • szkolenia z zakresu PPOŻ,
 • kurs PPOŻ,
 • plany ewakuacyjne,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (Katowice),
 • przeglądy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oznakowujemy drogi ewakuacyjne,
 • próbne ewakuacje,
 • przeglądy sprzętu PPOŻ.,
 • badania natężenia świateł ewakuacyjnego i awaryjnego,
 • pomiary i badania hydrantów wewnętrznych.

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe dla potrzeb zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów dla marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub starosty.

Niezmiennie od kilku lat można zaobserwować znaczne zainteresowanie tematami związanymi z ochroną środowiska. Na tę kwestię zwracają nie tylko uwagę ekolodzy, ale też rządzący – jest wiele przepisów, które regulują kwestie związane z dbaniem o środowisko naturalne. Rozporządzenia dotyczą także przedsiębiorców, wymagane jest od nich m.in. prowadzenie ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów, czy stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub instrukcji dotyczącej postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Stawiając na JARED, nie musisz samemu przygotowywać odpowiednich dokumentów. Poniżej lista kwestii związanych z ochroną środowiska, w której możemy Ci pomóc.

 • prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z klasyfikacją,
 • katalogiem odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych:
  – karta ewidencji odpadu,
  – karta przekazania odpadu,
  – sporządzanie formularza zbiorczego zestawienia danych,
  (rodzaj i ilość odpadu, sposób zagospodarowania nimi, instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów).
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wg obowiązujących stawek;
 • składanie sprawozdań do Marszałka Województwa z tytułu wytwarzanych odpadów
  tzw. zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów;
 • przygotowanie instrukcji dotyczącej postępowania z odpadami niebezpiecznymi
  w przedsiębiorstwie;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej założenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów,
Skontaktuj się